Citáty o knihách 2

Básník je ten, kdo inspiruje, mnohem spíše než ten, kdo je inspirován. Stručnost je vlastnost, která ochrání špatné dílo před přísnými výtkami a čtenáře před nudou.
Ludwig Börne

Jedni čtou, aby si zapamatovali, druzí proto, aby zapomněli.
Heinrich Heine

Školní mládež nemá ráda Shakespeara, protože se jí zdá, že jeho dílo je pouze souhrnem citátů.
Norbert Wiener

Skvělá kniha - nejprve ji zhltneme, pak si ji v klidu přečteme a nakonec si ji koupíme.
Marie Ebner-Eschenbachová

Volům leží knihy v žaludku.
Gabriel Laub

Řekni mi, co čteš, a já ti povím, kdo jsi.
Anglická přísloví

Drazí-li se kniha s hlavou a zaduní to, je to vždy vinou knihy?
Georg Christoph Lichtenberg

Dobrý román říká pravdu o svých hrdinech, špatný o autorovi.
Gilbert Keith Chesterton

Nejdříve si knihu koupíš, potom si ji přečteš. Kolik spisovatelů by zemřelo hladem, kdyby tomu bylo naopak.
Karl Kraus

Dobrá a krásná kniha je ta, která plnými hrstmi rozsévá otazníky.
Jean Cocteau

Pamatujme, že kdo píše pro hlupáky, najde vždy široký okruh čtenářů.
Lev Nikolajevič Tolstoj

Člověk čte knihu, ale chápe jen to, co má v hlavě.
Alexandr Ivanovič Gercen

Slova knih nás vždy vzruší, důležité však je, aby nás změnila.
Konfucius

Kniha je zrcadlo. Když do něj nakoukne opice, nemůže z něho vykouknout apoštol.
Georg Christoph Lichtenberg

Kniha spisovatele B o tom, jak mu manželka udělala ze života peklo, stojí už po léta na listině bestsellerů. Tantiémy za ni dostává teď spisovatelova vdova.
Gabriel Laub

Kdo zabíjí člověka, zabíjí rozumnou bytost. Kdo však zabíjí dobrou knihu, zabíjí rozum sám.
John Milton

Nechal se vyfotografovat před knihovnou a tvářil se přitom, jako by všechny ty knihy sám sepsal.
Emil Krotkij

Když čtu špatnou knihu, lituji z celého srdce, že v dnešní době už umí číst každý.
Bernard Bolzano

Próza je, když všechny řádky jdou až do konce. Poezie je, když některé řádky končí ještě před koncem.
Jeremy Bentham

Jsem nemocen psaním knih, a stydím se, když je dopíši.
Charles-Louis Montesquieu

Nepsané zůstává, ale zůstává jen potud, pokud se čte.
Miroslav Horníček

Zrušte půjčování knih - bacily se šíří z nich!
Karel Konrád

Jeho knihy sloužily tak vysokým ideálům, že přestaly sloužit ke čtení.
Ladislav Muška

Rád cítím hnůj v maštalích, ale v knihách ho nemohu vystát.
Janko Jesenský

Polští literáti mě nečtou, já zas nečtu je. Moje pomsta je každopádně kvantitativně větší.
Karol Irzykowski

Dobrá povídka musí být krátká, špatná ještě kratší.
Emil Krotkij

Knihy je třeba číst s takovou rozvahou a opatrností, s jakou byly napsány.
Johann Gottfried von Herder

Konečným cílem cenzury je povolovat jen takové knihy, které stejně nikdo nečte.
Giovanni Guareschi

Kniha má schopnost dokazovat mi o člověku to, co nevidím, co o něm nevím.
Maxim Gorkij

Kniha je jako zahrada, kterou nosíš v kapse.
Latinská přísloví

Některou knihu čteme tak, jako bychom autorovi dávali almužnu.
Christian Friedrich Hebbel

Čtení? Já nikdy nečtu! Čtení by mě nutilo myslet a myšlení narušuje moje předsudky.
N.N.

Čím více je v knize pomlček, tím méně je v ní myšlenek.
Arthur Schopenhauer

S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školu. Bez knih pak nebývá učený nikdo ani ve škole.
Jan Amos Komenský

Malá tečka ukončí i ten největší román.
Leszek Kumor

K topení je nejlepší staré dřevo, k pití staré víno, k důvěrným sdělením staří přátelé a ke čtení staří autoři.
Francis Bacon

Nečti proto, abys odporoval a vyvracel, ani proto, abys věřil a pokládal za nezvratné, ale proto, abys věřil a uvažoval.
Francis Bacon

Knihy, které každý chválí, jsou ty, které nikdo nečte.
Anatole France

Pro čtenáře je dobrá kniha nejlevnějším koníčkem, pro autora nejdražším.
Gabriel Laub

Knihy jsou podobné domovu, do kterého se vracíme i za největší bouřky.
Bernard Bolzano

Nikdy nepůjčuj knihy, protože nikdo ti je nikdy nevrátí. Jediné knihy v mé knihovně jsou ty, které mi půjčili jiní.
Anatole France

Ani slovníky nesmíme brát doslova.
Stanislaw Jerzy Lec

Zdá-li se vám, že použité přídavné jméno nesedí, vyškrtněte je vůbec.
Mark Twain

Fráze a lež je smrtelným hříchem literatury.
Ernst Fischer

Čteš-li knihu napoprvé, poznáš nového přítele, čteš-li ji podruhé, potkáš starého.
Čínská přísloví

Nikdy jsem si zvlášť nepotrpěl na knihy, protože v nich trvá moc dlouho, než autor vylíčí barvu očí všech postav.
Will Rogers

Ach, jaká literatura by mohla vzniknout, kdyby básníci vkládali do psaní tolik horlivosti a fantazie jako pochopové do mučení svých obětí!
Gabriel Laub

S knihami je to jako s lidmi - jen velmi malý počet něco znamená, zbytek se ztrácí v množství.
Voltaire

Řekni mi, co čteš, a já ti řeknu, komu jsi tu knihu ukradl.
Ilja Ilf

Jsou knihy, jejichž společným jmenovatelem je absence čitatele.
Vladimír Just

Jesliže četba nemá vliv na náš život, činy a myšlení, pak je škoda číst.
Anton Pavlovič Čechov

Mravnostní cenzura je orgán, který vyškrtává z knih a jiných tiskovin následující slova: 36 řádek zabaveno.
Jiří Suchý

Pospěšte, abyste přečetli nejlepší knihy. Není jich mnoho a může se státi, že váš život uplyne, než-li je přečtete.
Henry David Thoreau

O knize se dá soudit i podle názvu.
Anglická přísloví

Knihkupectví je jeden z mála důkazů, ze lidé stále myslí.
Jerry Seinfeld

Jeho nejoblíbenější četbou byly vkladní knížky.
Lech Przeczek

Četba dobré knihy je ustavičný dialog, při kterém nás kniha oslovuje a naše duše odpovídá.
N.N.

Můžeme-li odpustit vydání špatné knihy, pak jen těm chudákům, kteří píší, aby se uživili.
Moliére

Z každé napsané povídky by se měl konec a začátek vyškrtnout. Tam totiž mi spisovatelé nejvíce lžeme.
Anton Pavlovič Čechov

Kdo má knihy, je šťasten, ještě šťastnější, kdo žádné nepotřebuje.
Čínská přísloví

Byla to kniha, která zasluhovala přeložit do nějakého zcela nepoužívaného jazyka.
Emil Krotkij

Hodnotu mají jen staré knihy. Novou si přece každý může napsat sám.
Gabriel Laub

Vlastní univerzitou našeho života je sbírka knih.
Thomas Carlyle

Vzácný tisk je zapůjčená kniha, kterou jsme dostali zpět.
N.N.

Kniha je základem poznání, učitelem věků, vládcem království ducha.
Lucius Annaeus Seneca

Neexistuje morální nebo nemorální kniha. Knihy jsou buď dobře nebo špatně napsané.
Oscar Wilde

Tváří v tvář vyhlášce mi literatura připadá strašně zbytečná.
Miroslav Holub

Člověk, jenž píše knihy, si myslí, že je moudřejší a vtipnější než ostatní lidstvo. Předpokládá, že může poučovat a bavit.
Samuel Johnson

Spálené knihy osvítily svět.
Ralph Waldo Emerson

Největší a nejmilejší poklonu mi nedávno složil jeden Skot. Moje poslední kniha prý se mu tak líbila, že si ji málem koupil.
Evelyn Waugh

Náruživý knihomol - čte dokonce i ty knihy, které recenzuje.
Gabriel Laub

Je zoufalé nemít rozečtenou krásnou knihu, nemít v zásobě nic, co bychom mohli otevřít bez zklamání.
Jiří Orten

Dříve nesměly mladé dívky ani číst takové knihy, jaké dnes samy píší.
N.N.

Člověk by měl číst jen to, co obdivuje.
Johann Wolfgang Goethe

Slovníky jsou jako hodiny. Nejhorší je lepší než žádný a ani ty nejlepší nelze brát za zcela spolehlivé.
Samuel Johnson

Není-li kniha zrcadlem mocné individuality, je aspoň ještě zrcadlem zajímavých chyb ducha.
Marcel Proust

Popisovat, to není nic. Duch díla se musí vyhnout všem zbytečným slovům.
N.N.

Jsou dva druhy knih. Jedny zkrášlují náš život, druhé náš byt.
N.N.

Napsal jsem to velmi složitě, protože o tom nic nevím.
Gabriel Laub

Knihy jsou pro lidi tím, čím jsou pro ptáky křídla.
John Ruskin

Postavy románu jsou mé vlastní možnosti, které se neuskutečnily.
Ladislav Klíma

Nikdy a ničím na světě nepřimějete čtenáře, aby poznávali svět prostřednictvím nudy.
Alexej Nikolajevič Tolstoj

I když mnoho přečteš, zvol si jednu věc, kterou toho dne promyslíš.
Lucius Annaeus Seneca

Inspirace - to je, když člověk dře jako kůň.
Pjotr Iljič Čajkovskij

Kniha měla ten účinek, jaký obvykle dobré knihy mívají - hlupáci po ní zhloupli, moudří zmoudřeli a zbývající tisíce se nezměnily.
Georg Christoph Lichtenberg

Kniha se líbí všem teprve tehdy, když už ji nikdo nečte.
Gabriel Laub

Jestliže nemůžeme s potěšením číst knihu zas a znovu, není třeba ji číst vůbec.
Voltaire

Kdybych byl diktátorem, zakázal bych zákonem půjčování knih.
William Saroyan

Neexistuje taková bezcená kniha, v níž by nebylo napsáno alespoň něco dobrého.
Samuel Johnson

Knihami mrtví poučují živé.
François-René de Chateaubriand

V literatuře je po lehké stravě větší poptávka než po silné výživě.
Aleksander Świetochowski

Lidstvo ukládá svou moudrost do knih, a proto samo zůstává blbé.
Vladimír Jiránek

Jestliže čtení neovlivňuje náš život, konání a myšleni, tak je škoda číst.
Anton Pavlovič Čechov

Stinnou stránkou nových knih je, že kvůli nim nemáme čas číst staré.
Joseph Joubert

Některé politologické, sociologické nebo psychologické knihy jsou vynikající - dokáží na šesti stech stránkách vyjádřit skoro tolik jako jeden vtip.
Gabriel Laub

Knihy jsou nádobami ducha.
Thomas Mann

Mnozí lidé čtou jen proto, aby nemuseli přemýšlet.
Georg Christoph Lichtenberg

Škola produkuje mnoho lidí, kteří dovedou číst, ale nedovedou rozlišit, co za přečtení stojí a co ne.
George Macaulay Trevelyan

Slovník je celý vesmír v abecedním pořádku.
Anatole France

Čtení kazí zrak. Správný pohled na svět mají pouze negramotní.
Gabriel Laub

Známkou dobré knihy je, že se tím více líbí, čím starší se člověk stává.
Georg Christoph Lichtenberg

Některé knihy byly, jak se zdá, napsány ne proto, aby se z nich člověk poučil, ale aby se dověděl, že autor něco zná.
Johann Wolfgang Goethe

Dílo mluví samo za sebe, má-li ke komu.
Stanislaw Jerzy Lec

Zjistil jsem, že se z knihy velmi poučím, ale samy ze mne člověka neučiní.
Gotthold Ephraim Lessing

Bibliofil má ke knihám zhruba stejný vztah jako filatelista k zeměpisu.
Karl Kraus

Ti, kdož mají útlé tělo, dodávají mu mohutnosti vycpávkami. Ti, kdož mají nanicovatou látku, nafukují ji slovy.
Michel de Montaigne

Bojte se člověka, který přečetl jen jednu knihu.
Denis Diderot

Román je plod lidské iluze, že můžeme pochopit druhého. Ale co víme jeden o druhém? Nic! Jediné, co můžeme učinit je podat svědectví každý sám o sobě. Všechno ostatní je překročení naší pravomoci. Všechno ostaní je lež.
Milan Kundera

Nejdřív si knihu koupíš a pak si ji přečteš. Kolik spisovatelů by umřelo hlady, kdyby tomu bylo naopak!
Karl Kraus

Knihy mají kolovat. Ale knihy půjčené se pohybují pouze po parabole.
Gabriel Laub

Bezpečným znakem dobré knihy je, že se nám líbí o to víc, o co jsme starší.
Georg Christoph Lichtenberg

Většina dnešních knih vypadá, jako by byly sepsány zajeden den, a to z knih, které byly přečteny den předtím.
Sebestian Roch Chamfort

Dům bez knih je jako tělo bez duše.
Julius Zeyer

K dobré knize je třeba dobrých čtenářů.
Victor Hugo

Rozumím si s veřejností velmi dobře. Ona neposlouchá, co já říkám, a já zase neříkám, co by ona chtěla poslouchat.
Karl Kraus

Nejlepší knihy jsou takové, které člověku říkají, co už sám ví.
George Orwell

Květiny a knihy jsou pro mnoho lidí právě tak nezbytné jako denní chléb.
Honoré de Balzac

Předností většiny knih je, že se bez nich lze obejít.
George Bernard Shaw

Literárním hrdinům se stává, že nejsou věrní historii. Historie na oplátku nebývá věrná svým skutečným hrdinům.
Gabriel Laub

Tam kde se pálí knihy, posléze se upalují lidé.
Heinrich Heine

Čtenář to má dobré - může si své autory vybrat.
Kurt Tucholsky

Tak jako nemáš jíst jen pro chuť, tak nesmíš číst jen pro zábavu.
John Ruskin

Antologie je jako všechny švestky a kousky pomerančů vyloupané z koláče.
Walter Raleigh

Konec dílo krášlí.
Publius Ovidius Naso

Literatura je literaturou, když ji člověk jistí svým životem.
Eda Kriseová

Nikdo nečte. Když už čte, tak nerozumí. A když čte a rozumí, stejně zapomene.
Stanislaw Lem

Jeho romány byly nuda. Zato na vysoké stylistické úrovni.
Ladislav Muška

Knihy jsou mrtvým materiálem jen tehdy, dokud do nás nezasejí něco, co v nás vyklíčí a přinese užitek našemu okolí.
Jiří Mahen

z ostatních blogů (více)

25.08.2009 13:47:05 | 0 komentářů | stálý odkaz

Citáty o knihách 1Čtení - cesta k umění.

Četba zásobuje naši mysl pouze materiálem vědomostí. Teprve myšlením se zmocňujeme toho, co jsme přečetli.

Básník píše a čtenář si to někdy i přečte.

Lepší mistr než kniha.

S knihami je to jako s lidmi: jen velmi malý počet něco znamená a zbytek se ztrácí v množství.

Knihy jsou lidem tím, čím perutě ptákům.

Za všechno, co je ve mně dobrého, vděčím knize.

Dobré knihy, jsou-li vskutku dobré a moudře napsány, jsou brusem duchů, pilníkem soudnosti, mastí pro oči, nálevkou moudrosti, zrcadlem cizích myšlenek a činů, našich vlastních pak vodítky.

Ano, kniha musí něco dát. Kniha může něco dát i tak, že nám něco vezme. Bere-li nám naše předsudky, dává nám kniha něco, totiž více jasnosti, víc vědění než jsme měli dřív. Jsou knihy, keré nejen něco berou, nýbrž seberou nás tak zle, že nás poničí až k tomu stupni, kdy si člověk myslí, že už nemůže dále žít nebo aspoň dál žít jako dosud...
Bylo by užitečnější studovat víc lidi než knihy.

Když čteme zprávy učitelů o našich dětech, máme pocit úlevy a dokonce štěstí, že nikdo nikomu nepodává písemné zprávy o nás.

Možnost jedné dobré knihy: napsat knihu o svých omylech.

Knihovna není jenom nábytek.

Nedokonalost slova nedovolí filozofům vyjádřit myšlenku v plné její šíři.

Dělat snadno to, co je obtížné pro druhé, je talent. Dělat to, co je nemožné talentu, je dílo génia.

A tak tedy z těchto slov, synu můj, hojně osvícen býti můžeš. Sic dělání knih mnohých žádného konce není, a čísti mnoho jest zemdlení těla.

Učenec přemýšlí o knihách, řezník o sviních.

Oheň do papíru nezabalíš.

Velký talent nemůže mít malý člověk.

Nejnepohodlnější pitomci jsou ti duchaplní.

Od nejranějších let jsem viděl propast mezi myšlenkou a jejím vyjádřením. Bohužel jsem nikdy nebyl schopen uspokojit svou duši: Nikdy jsem nedokázal přenést na papír své představy.

Ženy vzňecují v mužích touhu vytvořit veledíla a překáží jim v jejich realizaci.

Lidé čtou, poslouchají nebo se dívají na to, co potvrzuje názory či myšlenky, které už přijali.

Četba pěkné knihy je nepřetržitým dialogem, v němž kniha mluví a naše duše odpovídá.

Spálené knihy osvítily svět.

Rozum se posiluje nebo zeslabuje čtením právě tak, jako tělo čerstvým nebo špatným vzduchem.

Čím více knih, tím méně moudrosti. Čím více souložnictví, tím méně dětí.

Nejlepší výchovy se dosahuje tím, co se učíme v životě, než tím, co se dočteme v knihách.

Ten, kdo miluje knihy, miluje moudrost. Ten, kdo nemiluje moudrost, stává se hlupákem.

Knihy jsou podobné domovu, do kterého se vracíme i za největší bouřky.

Chtěl bych jednou v životě napsat knihu, která by byla tak dobrá a silná, že by upoutala i člověka stiženého zánětěm okostice.

Člověk by měl číst jen to, co obdivuje.

Psaní jest dělná zahálka.

I knihy mají své osudy.

Kdyby ta myšlenka nebyla tak proklatě chytrá, byl by člověk v pokušení nazvat ji ze srdce hloupou.

Umění dlouhé, život krátký.

Prvním krokem k filozofii jsou pochyby.

Kde? Kdekoliv, nejraději v posteli.
Kdy? Kdykoliv, nejraději večer nebo v noci.
Jak? Rád a s plným soustředěním.
Tohle nepíšu o souloži, ale o čtení knih.

Kdykoli cestuji, čtu scifi. Je to pro mě inspirující typ literatury. Jeho autoři podporují svobodu a volnost myšlení. A zároveň mě neovlivňují - obvykle je to do kosmických šatů převlečená současnost.

O vzdělání se nestará jen škola. Ta je pouze klíčem k získávání znalostí. Mimoškolní vzdělávání však trvá celý život. Celý život se musíme vzdělávat.

Kniha je jako zahrada, kterou nosíš v kapse.

Ani den bez čárky.

Dobré kopie jsou jedině ty, které odhalují směšnosti slavných originálů.

Ozdobou hlubokých myšlenek je jasnost.

Setkal jsem se už s tak málo sečtělými lidmi, že si musili citáty z klasiků vymýšlet sami.

Rozumět něčemu, to znamená nalézt v tom něco, co je naše, a právě toto objevování sebe mimo nás je to, co nás těší.

Neexistují na světě větší muka, než jsou muka slov. Jak chladný a ubohý je náš jazyk!

Dílo tištěné pouze velkými písmeny se těžko čte. Právě tak život ze samých nedělí.

Umět číst, tedy být opravdovým čtenářem, to znamená také chápat smysl slov a vět, přemýšlet o nich, nacházet v knížkách poučení, ale také zábavu.

Kniha je nejtrpělivější a nejzábavnější společník. Dobrá knia je poklad, špatná kniha je duch který mučí.

Knihy naplňují srdce slastí.

Vy, kdo píšete, volte si námět, jejž můžete zvládnout, dlouho pak zkoumejte také, co ramena odmítnou snášet.

Jestli nechcete hned po smrti upadnout v zapomnění, začněte psát věci, které stojí za to číst, nebo dělejte věci, o kterých stojí za to psát.

Tíživé starosti se mírní poezií.

Kniha je v naší zemi doslova posvátná, ale do naší uspěchané doby, jako by moc nepatřila. Je pomalá. Symbolem našich let je spíš obrazovka. Číst, to je něco jako chodit pěšky. A sedět před obrazovkou je něco jako sedět za volantem. Když si člověk sedne za volant, je u cíle raz dva. Chodit pěšky je nepohodlné. Namáhavé. Ale ten, kdo jde pěšky, ten toho zato vidí! Může se pustit pěšinkami a vychutnávat jejich ticho a vůně a šelesty a tajemství. Může vychutnávat jejich zákruty a chyby, které nepozná na dálnici rovné jako pravítko. Nad knihami a nad pěšinkami se zpomalí čas. Chodec a čtenář žijí pomaleji, ale déle.

Všichni čtenáři nemusí být vůdčími osobnostmi, ale všichni vůdcové jsou určitě čtenáři. Informujte se.

Kniha je pták o více než sto křídlech.

Knihy vycházejí, bez čtenáře se však daleko nedostanou.

Bezpečným znakem dobré knihy je, že se nám líbí o to víc, o co jsme starší.

Neexistuje taková bezcenná kniha, v níž by nebylo napsáno alespoň něco dobrého.

Tak, jako nemáš jíst jen pro chuť, tak nesmíš číst jen pro zábavu.

Čtenář to má dobré - může si své autory vybrat.

Jak přežít léto? Nesmažte koblížky, smažte se u knížky.

Jestliže čtení neovlivňuje náš život, konání a myšlení, tak je škoda číst.

Když nečteš, tak jsi klidně mohl zůstat analfabetem.

Není to kniha, co se tě dotýká, kamaráde, je to člověk.

Jestliže nemůžeme s potěšením číst knihu zas a znovu, není třeba ji číst vůbec.

Na WC čtu literaturu faktu. Zejména z války. Zatímco tělo bojuje, duch se vznáší nad Slavkovem. Scifi čtu naopak ve vaně. Taky čtu u jídla - knihy o jídle a o vaření. Je to nejlevnější - nad chlebem a máslem lze prožít humrové hody. A ostatní knihy - na ty není čas.

Raději bych byl člověkem v podkroví se spoustou knih než králem, kterému se nechce číst.

Neposuzujte knihy jako ženy - podle pěkného vzhledu!

Některé knihy se musí ochutnati, některé spolknouti a jen několik je třeba žvýkati a stráviti.

Knihy mají mnoho příjemných vlastností pro ty, kdo je umějí volit. Abych pd sebe zahnal obtížnou představu, stačí mi utéci se ke knihám: bez nesnází si nakloní mou pozornost k sobě a dotěrnou myšlenku přede mnou zastřou. A přitom se vůbec nikterak nebouří, vidí-li, že o ně stojím jen z nedostatku oněch dvou ostatních, hmatatelnějších, živých a přirozených životních blažeností - přátelství a lásky. Přijímají mne vždy stejně vlídně.

Knihy nemají být nábytkem, který by zdobil dům, mají být potravou, která živí ducha.

Knihy jsou hrobkami myšlenek.

Klasické jsou knihy, které každý chce mít přečtené, ale nikdo je nechce číst.

Kniha je mi milejší než peníze. Tyto poskytnou jen zábavu, knihy zábavu i poučení.

Dávají-li vám knihy všechny poklady světa, uložené do nich učenci a básníky, dávají vám a odhalují vám tajemství života. Cesta za tajemstvím je vždycky dobrodružná. S každou knihou vstupujeme do nového dobrodružství. A stačí při tom sedět za stolem, rozevřít knihu a číst. Otevírajíce knihu otevíráme život a svět. Jako film odvíjejí se před námi události, kniha nás do sebe vtahuje a my se ztotožňujeme s jejími hrdiny, pokud jsou nám milí, nebo se s nimi pustíme do křížku, když s nimi nemůžeme souhlasit. Některé knihy mají dokonce takovou moc, že nás proměňují, že nás učiní někým jiným, než jsme. Někdy je to jenom na chvíli, někdy na dlouho nebo natrvalo. Vždycky však je to v životě člověka něco silného, zvláštního a významného.

Zdravý rozum je pramen i počátek dobrého psaní.

Kniha je mnohem důležitější než velké bitvy.

Kniha, která není hodna být čtena dvakrát, není hodna čtení vůbec.

Když čtu špatnou knihu, lituji z celého srdce, že v dnešní době už umí číst každý.

Je mnoho lidí, kteří čtou jen proto, aby nemuseli přemýšlet.

Má se číst mnoho, nikoliv mnohé.

Já jsem trošku, hodně, noční pták - nespavec -
a tak noc, lampička a kniha patří mezi mé radosti.
Ticho, klid a maximální soustředění - je to rozkoš.

Není nic takového jako morální nebo nemorální kniha. Knihy jsou buď dobře napsány, nebo špatně napsány. Toť vše.

Kniha je jako zrcadlo: Jestliže do ní nakoukne opice, nemůže z ní ovšem vyhlížet apoštol.

Otevři knihu, užitek přijde.

Pokoj bez knih je jako tělo bez duše.

Kniha je pro člověka potřebnější než oděv.

Knihy, které každý chválí, jsou ty, které nikdo nečte.

Nemůžeš-li číst knihy, které máš, stačí jich mít tolik, kolik jich přečteš.

Knihy jsou němí učitelé.

Kniha je živý hlas nesmrtelných duchů všech věků a národů.

Co jsou knihy, než kapitál vložený mezi lid, z něhož jich osvěta platí?

Knihám se vede stejně jako pannám. Právě nejlepší a nejhodnotnější často nejdéle zůstává sedět. Ale přece jen přijde ten, kdo je na světlo přivede.

Z knih mluví nesmrtelné hlasy zemřelých.

Nejlepší knihy jsou takové, o nichž si čtenář myslí, že je dovede napsat také.

Jsou knihy, jejichž společným jmenovatelem je absence čtenáře.

Knížka je nejlepší přítel člověka; zvlášť šeková.

Chválu zaslouží jedni, že píší knihy dobře a druzí, že nepíší vůbec.

Zkušenost je kniha, kterou všichni lidé píší, ale nikdo nečte.

Knihy mám velmi rád, a nejvíc mě na nich baví, že se dají číst.

Žádný nábytek není tak rozkošný jako knihy!

O knize se dá soudit i podle názvu.

Pospěšte si, abyste přečetli nejlepší knihy. není jich mnoho a může se státi, že váš život uplyne, než-li je přečtete.

Byla to kniha, která zasluhovala přeložit do nějakého zcela nepoužívaného jazyka.

Někdy jsem četl knihu s rozkoší a pohrdal jsem autorem.

S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školu. bez knih pak nebývá nikdo učený ani ve škole.

Když se srazí kniha a hlava, zazní to dutě, zazní to vždy v knize.

Chraňme knihomoly - užitečný hmyz našich knihoven.

Kdybych byl diktátorem, zakázal bych zákonem půjčování knih.

Obcovati s knihami jest obcovati s duchy.

Skutečná univerzita dnešní doby je sbírka knih.

Knihy se nemají půjčovat. Jsou jako dívky. Dá-li se jim volnost, ztratí se.

Knihovna není jenom nábytek.

Nikdy nepůjčuj knihy, protože ti je nikdy nevrátí. Jediní knihy v mé knihovně jsou ty, které mi půjčili jiní.

Slabá kniha je jako slabá žena: Kdekdo se s ní vyspí.

Nechal se vyfotografovat před knihovnou a přitom se tvářil tak, jako by všechny ty knihy dělal sám.

Hledej pravdu v myšlence a nikoliv v knihách tlejících.

Kniha, která potřebuje podporu, padne.

Víme, že knihy jsou skutečným světem, čistým a dobrým.

Neměj hodně přátel nebo knih, ale jen nejvzácnější z nich.

Ženy jsou nepřátelé knih, knihy pak žen. Leč mužům knihy slouží a líbí se.

Nejlepší knihy jsou takové, které člověku říkají to, co už sám ví.

Generálka s pálením knih se podařila. Svolejte publikum.

Zdá se, že v knihách je už tolik rozumu, že je velká naděje odkojit v některé knihovně zase rozumného člověka.

Přátelé jsou lidi, kteří si mohou půjčovat moje knihy a stavět na ně mokré sklenice.

Čtu-li špatnou knihu, lituji toho, že každý umí psát.

Knihy patří k nejsladším rozkoším na světě.

Kdo má knihy, je šťasten.
Ještě šťastnější, kdo žádné nepotřebuje.

Umění knihařské je vpravdě svého druhu mesiášem mezi vynálezy.

Udělat knihu je těžké, ale přečíst ji není snadné.

Půvabné špatné knihy jsou nejhorší věcí na světě.

Udělat knihu je stejné řemeslo jako udělat pendlovky.

Osvoboď nás, Alláhu, od člověka, který má jen jednu knihu.

Čtení - cesta k umění.

Kniha se líbí všem teprve tehdy, když už ji nikdo nečte.

Knihy pokládám za nejlepší výzbroj na cestu životem a lituji všechny inteligentní lidi, kteří je nemají.

Stinnou stránkou nových knih je, že kvůli nim nemáme čas číst ty staré.

Skvělá kniha: nejprve ji zhltneme, pak si ji v klidu přečteme a nakonec si jí koupíme.

Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu prot toho, kdo neumí číst.

Nejdřív si knihu koupíš a pak si ji přečteš. Kolik spisovatelů by umřelo hlady, kdyby tomu bylo naopak.

Knížka je zázrak i pro ty, kteří si v ní jen listují.

Ani ta nejhorší kniha není tak špatná, jako naprostá lhostejnost, která si do rukou knihu nevezme.

Největší a nejmilejší poklonu mi nedávno složil jeden Skot. Moje poslední kniha se mu prý líbila tak, že si ji málem koupil.

Před knihou kdekdo smeká, ale sotva si přečte jeden titul, už smeká nad vlastní sečtělostí.

Bez ženy to asi za několik let půjde, ale bez knihy určitě ne!

Nejlepší společník, od kterého se můžeme naučit, aniž bychom byli od někoho vyplísněni, je dobrá kniha.

Originál - drahokam.
Překlad - sklíčko.

Aby existovali velcí básníci, musí existovat velcí čtenáři.

Litera zabíjí, ale duch oživuje.

Účelem veškeré výchovy je probudit génia v člověku.

Jako nic pod sluncem, tak ani které dílo lidské naprosto úplné a dokonalé být nemůže...

Knihou by se vlastně mělo nazývat jen to, co přináší něco nového.

Každý pop ve své knize nejzběhlejší.

Síla bez rozumu hyne vlastní tíhou.

Kladné knihy není třeba tvořit, stačí je jmenovat.

Je skutečně mnoho lidí, kteří čtou jen proto, aby nemuseli myslet.

Když je někdo do sebe zamilován, je to začátek románu, který bude trvat po celý život.

Říci málo slovy mnoho je znakem velkých duchů právě tak, jako neříci mnoha slovy nic je znakem těch malých.

Knihy mají své osudy a své životy. A hynou nezájmem čtenářů. Nikdo by nevyslovil pochybnosti o Odysseji, ale jen málokdo ji ještě čte. Jestliže ještě nezahynula nezájmem čtenářů, je to zásluhou několika jedinců, kteří ji nesou dějinami ve svých statečných srdcích a moudrých hlavách. Čekám! Čekám, až se mé srdce stane natolk statečným a moje hlava natolik moudrou, abych ji otevřel i já...

Protože se ti verš podaří v řeči vzdělané, jež za tebe básní a myslí, míníš, že jsi básníkem?

Jsou dva druhy knih. Jedny zkrášlují život, druhé byt.

Vyučováním se učíme.

Všechny dobré zásady jsou již v knihách napsány. nyní ještě zbývá je uskutečnit.

Zde mrtví otevírají oči živým. (nápis nad knihovnou)

Dobré knihy jsou čerstvé prameny, které živí ducha a sdrce sílí.

Dobrá kniha je kapitálem, z něhož těžíme po celý život.

Ke psaní musí být tři věci: pero, inkoust a rozum.

Ze všeho psaného mám rád jen to, co kdo píše svou krví.

Važme si knih dobrých a užitečných nad zlato a drahé kamení, ježto jsou nejvěrnějšími průvodci, kteří nám nejjistější cestu ke ctnosti a moudrosti ukazují.

Čtení - nejlepší učení.

Charakter člověka se pozná podle toho, jaké vtipy jej zraní.

Umění paměti záleží v umění pozornosti.

Čteš-li knihu poprvé, potkáváš nového přítele. Čteš-li ji podruhé, potkáváš starého.

Vítězíme knihou - zbraní ducha.

Ušlechtilé činy lidské zapisujeme do vody.

Nejužitečnější jsou knihy, které nutí čtenáře k doplnění.

Nikdy a ničím nepřimějete čtenáře k tomu, aby poznával svět pomocí nudy.

Rádi čteme a cestujeme, protože to jsou nejpříjemnější náhražky myšlení.

Hlavní silou je způsob autorova vyprávění. Mám rád autory, kteří mne učí svému způsobu vidění, metodě svého zraku. Díky jim vidíme jakoby dalšíma očima, dalším zrakem, a to nás obohacuje.

Nepíše ten, jehož básně nikdo nečte.

Básníci mají být průměrní lidé, ani bozi, ani prodavači knih.

Básníci znají i krajiny, kde nikdy nebyli.

Spisovatel spisovatele neuznává.

Není těžké dělat věci nové, ale dobré.

Musíš se mnoho učit abys poznal, že málo víš.

z ostatních blogů
(více)

25.08.2009 13:42:08 | 0 komentářů | stálý odkaz

Amálie Kutinová

ŽIVOTOPIS
Amálie Kutinová se narodila 22.června roku 1898 v Rouchovanech. Byla to česká spisovatelka, kterou proslavily knihy o Gabře a Málince. Ve svých knihách se nechala inspirovat dětstvím, které prožila ve Štítné nad Vláří. Její dcera - Marie Kubátová - je českou spisovatelkou a dramatičkou. Amálie po válce vystudovala farmacii a nastoupila do lékárny v Pankráci. Tam se seznámila se svým budoucím mužem Ing. Janem Kutinou. Později spolu pracovali ve společném nakladatelství, které Amálii přivedlo k psaní knih. Zemřela ve věku 67 let 30.března 1965 ve Vrchlabí.

DÍLO
Gabra a Málinka, povedené dcerky (1935)
Gabra a Málinka ve městě (1936)
Gabra a Málinka se učí latinsky (1937)
Gabra a Málinka v čarovné zemi (1938)
Strýc Ozef a jeho kakraholti (1941)
Gabra a Málinka - galánečky (1942)
Gabra a Málinka v Praze (1942)
Naši pacienti I. (1946)
Naši pacienti II. (1947)
Okolo Gabry a Málinky (1947)
Farmaceutka (1947)
České stařenky (1947)
Betlém zvířátek (1947)
Pohádky mezi nebem a zemí (1948)
Krkonošské pohádky (1957)
Krakonošův rok (1958) spolu s Marií Kubátovou
Vo hajnejch a pytlákách (1960)
Muzikantské řemeslo (1964)
Krakonošův špalíček (1965) spolu s Marií Kubátovou
Pobejtky za kamny i na sluníčku (1965)
Muzikantské řemeslo a devatero jinejch (1968) spolu s Marií Kubátovou
Pohádky z hor

z www.wikipedie.cz
(více)

24.08.2009 13:47:46 | 0 komentářů | stálý odkaz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se